Translate

nedelja, 20. maj 2012

ZASEBNI EKSORCIZEM


Zasebni eksorcizem

Z uporabo znamenja križa in blagosloVljene vode naj se pogosto moli nad seboj in nad drugimi - tudi na daljavo, namreč v času težkih skušnjav in preizkušenj, velikega strahu in zmešnjave, pri bojaznih in obupanjih, pred važnimi posli in odločitvami, nad sovražno razpoloženimi ljudmi, posebno ob bolniških in smrtnih posteljah:


"V imenu Jezusa in v imenu Marije vam velim, peklenski duhovi, odstranite se od nas (njih) in s tega (onega) mesta ter si ne drznite povrniti se in nas (nje) izkušati ter nam (njim) škoditi.

Jezus! Marija! (3x) - Sveti Mihael, bojuj se za nas! Sveti angeli varuhi, obvarujte nas pred zankami hudobnega sovražnika!

Blagoslov + Očeta, ljubezen + Sina in moč + Svetega Duha; materinsko varstvo Nebeške Matere, pomoč svetih Angelov in priprošnja Svetih - naj bo z nami (teboj, njimi) in naj nas (tebe, nje) spremlja povsod in vedno! AMEN.                                                                                                            P.M.B.


Blagoslovljena voda - vir pomoči za uboge duše

Z vero in zaupanjem uporabljena blagoslovljena voda je zelo milostna za telo in dušo in prav tako koristna dušam v vicah. Duhovnik blagoslovi vodo v imenu in kot predstavnik Cerkve, katere molitve Božji Zveličar vedno sprejema z dopadenjem in jih usliši.

Če torej poškropimo s kapljico blagoslovljene vode sebe, neko navzočo osebo ali tudi nenavzočo, tako se na novo vzpenja molitev Cerkve kvišku v Nebo in priteza milosti na tiste osebe, ki jih poškropimo z blagoslovljeno vodo. Blagoslovljena voda odganja moč hudobnih duhov. Odtod rek: "Ta se boji tega ali onega kot hudič blagoslovljene vode". Z istim učinkom darujemo blagoslovljeno vodo ubogim dušam v vicah.

Kapljica blagoslovljene vode ima pogosto večji učinek kot dolga molitev, saj je naša molitev žal pogosto mlačna in raztresena. Drugače je to z molitvijo Cerkve. Ta je všeč Bogu vsaki trenutek, na vsakem mestu, in kdorkoli jo daruje v imenu Cerkve. Zato uboge duše tako zelo hrepenijo po blagoslovljeni vodi. Če bi mogli slišati njih vzdihljaje in moledovanje za kapljico blagoslovljene vode, resnično, strmeli bi za tem, da bi jih z njo zjutraj in zvečer, pa tudi pogosteje čez dan, poživili. V istem trenutku, ko kaj žrtvujemo za uboge duše, dvignejo te roke kvišku v nebo, in Bog širokosrčno usliši njih moledovanje in pošlje obilo svojih milosti njihovim pomočnikom.

Kristjan naj ne bi nikoli zapuščal svoje sobe ali stanovanja za dalj časa, ne da  bi vzel blagoslovljeno vodo v treh namenih: za sebe, za svoje bližnje, da bi jih Kristus obvaroval pred hudim na duši in na telesu; za umirajoče grešnike, da bi jim Bog še v zadnji uri dal milost spreobrnenja, in za uboge duše v vicah. Koliko blagoslova in koliko milosti, koliko milosti bi s to malo vajo pridobili za sebe in za druge ter bi si s tem pridobili tudi mnoge priprošnjike v življenju, smrti in v vicah!


sobota, 19. maj 2012

MOČ MOLITVE


SVETI ANGEL, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj,
stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani,
prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me. Amen

Sveti nadangeli MIHAEL, RAFAEL, GABRIJEL,
bodite vedno vi z mano in z mojimi bližnjimi,
stojte nam noč in dan ob strani,
vsega hudega nas branite,
prav prisrčno prosim vas,
varujte nas in branite nas. Amen.

Marija, prosim te,
pošlji svoje svete angele in nadangele,
da pomagajo mojemu svetemu angelu varuhu.
Hvala, Marija. Amen.

Hvala ti, sveti angel varuh moj,
sveti nadangeli Mihael, Rafael, Gabrijel,
sveti angeli varuhi in nadangeli Marijini
in vsi drugi angeli in nadangeli božji,
ki pomagate mojemu angelu varuhu,
hvala vam. Amen.MOČ  MOLITVE


BORBA NA NEBU


Ta članek je objavljen v hrvaškem narodnem tedniku “Nacija”. Neka bralka tega tednika je uredništvu pokazala na ta tekst in so ga objavili. V Uvodu je takole zapisano:
“Ni mogoče preveriti resničnosti vsega, kar je navedeno v tem pričanju, vsekakor pa predlagamo dober razmislek o njem. V tekstu se namreč opisuje, kaj se dogaja v duhovnem svetu, ko kristjan moli, ko uporablja ta dar molitve ter o veliki borbi, ki traja še dandanes. Verjamemo, da bo tekst na mnoge vplival, da bodo doumeli, kako je molitev najmočnejše orožje, ki ga vernik ima.”

Avtor: John Mulinde


“Končno, bratje, krepite se v Gospodu in v njegovi silni moči. Nadenite si vso bojno opravo božjo, da se boste mogli ustaviti hudičevim zvijačam. Kajti ni se nam bojevati zoper kri in meso, ampak zoper vladarstva, zoper oblasti, zoper svetovne gospodovalce te teme, zoper hudobne duhove pod nebom. Zaradi tega si vzemite vso božjo bojno opravo, da se boste mogli ob hudem dnevu v bran postaviti, vse premagati ter obstati.”
Efežanom 6, 10-13

V tem tekstu se želimo osredotočiti na uporabo naše duhovne oprave in na to, kaj se dogaja, kadar molimo. Mnogi kristjani danes verjamejo v Sveto pismo, ne vidijo pa potrebe po duhovni opravi božji. Berejo o tem orožju duhovnega bojevanja, radi se tudi pogovarjajo o tem. Toda vprašaj jih: “Kdaj si nazadje oblekel vso duhovno opravo Božjo? Ali jo znaš uporabljati v vsakodnevnem življenju?”

Mnogi kristjani ne vedo kaj sestavlja duhovno bojno  opravo. To ni Božji načrt. Apostol Pavel je rekel, ko je pisal Korinčanom, naj bomo uvedeni in upoznani z duhovnimi stvarmi, “da nas ne bi prevaral satan.” Takšne stvari obstajajo in če se ne menimo za to, nas satan lahko izkoristi. Tu ne moremo iti v celostno razpravo o duhovnem orožju in kako ga uporabljati. V Ugandi, kadar imamo priložnost za to temo, si vzamemo ves teden za preučevanje in raziskovanje. “Bog, mi ne želimo samo znanje – želimo hoditi s tem znanjem v življenju, želimo ga uporabljati v vsakodnevnem življenju. Želimo biti tisti, ki bodo zmagali.”

Želim z vami deliti pričevanje o osebi, ki je bila rešena, o osebi, ki je služila hudiču. Ko je ta človek izpovedal svoje pričevanje, je to pričevanje v meni vzbudilo dvome; nisem mu želel verjeti. Odločil sem se iti pred Gospoda, v desetdnevnem postu, z vprašanjem: “Gospod, ali je to resnica?” Gospod me je tedaj začel učiti, kaj se dogaja v duhovnem svetu, ko mi molimo.

Ta človek je bil rojen zatem, ko so se njegovi starši posvetili luciferju. Še ko je bil v maternici, so ga skozi mnoge obrede posvetili v luciferjevo službo. Ko je imel štiri leta, je začel v praksi uporabljati svojo duhovno moč. Tudi njegovi starši so se ga pričeli bati. Ko je imel šest let, ga je njegov oče predal čarovnicam, da ga izurijo. Do svojega desetega leta je delal velike stvari v hudičevem kraljestvu. Običajne čarovnice so se ga bale.

Bil je še majhen deček, vendar grozen v stvareh, ki jih je delal. Odrastel je v mladeniča z zelo veliko krvi na svojih rokah. Ubijal je, kakor se mu je zahotelo. Lahko je izhajal ven iz lastnega telesa skozi meditacijo. Mogel je lebdeti. Včasih se je njegovo telo oddvojilo, ločilo od tal in ostalo v zraku. Včasih je padal v trans in izšel iz svojega telesa. Njegovo telo je ostalo na enem mestu, on pa je odšel v svet. Tega človeka je satan uporabljal, da uniči mnoge cerkve in mnoge duhovnike.

Nekega dne je imel nalogo uničiti cerkev, v kateri je bila molitev močna. Cerkev je vseeno bila v razkolu in je bilo veliko zmede in vznemirjenja. On je začel svoje delo v tej cerkvi. Vendar je v tem času duhovnik pozval celotno cerkev na post. Cerkev se je postila in tekom posta so se mnogi ljudje pokesali in se medsebojno pomirili in spravili. Ljudje so postali složni in so začeli moliti, da Gospod deluje med njimi. Nadaljevali so z molitvijo in klicanjem k Bogu, da se jih usmili in da deluje v njihovih življenjih. Tako so dnevi tekli, ta človek pa je prihajal vedno znova z demonskimi duhovi proti cerkvi. Vendar je prišla tudi preroška beseda, ki je silila kristjane, da se uprejo in začnejo boj proti silam teme, ki so napadale cerkev.

Tako je nekega dne človek zapustil svoje telo in povedel vojsko demonskih duhov proti cerkvi. To je njegovo lastno pričevanje. Gibal se je v duhu po zraku nad cerkvijo, medtem ko so jo poskušali napasti, vendar je bila iznad cerkve svetlobna kupola. Nenadoma jih je napadla vojska angelov, nastala je borba, vsi demoni so pobegnili, on pa je bil ujet.

Kdo ga je ujel? Angeli! Videl je, kako ga drži šest angelov, ki so ga prenesli skozi streho cerkve in pred oltar. Okoli njega so ljudje molili. Bili so v globoki molitvi in v duhovni borbi. Duhovnik je stal na podiju in vodil molitev ter boj. Gospodov Duh je spregovoril duhovniku in mu rekel: “Jarem je zlomljen in žrtev je pred teboj. Pomagaj mu, da se osvobodi.” Duhovnik je odprl oči in videl mladeniča, kako leži pred njim. Njegovo telo je bilo z njim, on pa v telesu. Mladenič je rekel, da ne ve, kako se je njegovo telo združilo z njim, saj ga je on pustil doma. Vendar se je tu, v cerkvi nahajal s telesom in ni vedel, kako je prišel v cerkev, razen tega, da so ga angeli prenesli vanjo skozi streho.

Takšne stvari je težko verjeti, vendar se je duhovnik obrnil k vernikom in povedal vsem, kar mu je Gospod povedal, ter je vprašal mladeniča: “Kdo si?” Mladenič je drhtel, demoni pa so začeli izhajati iz njega. Zato so začeli moliti za osvoboditev, nekaj kasneje pa je z njimi podelil zgodbo o svojem življenju. Ta mladenič je predal svoje življenje Gospodu in postal evangelizator. Sedaj ga Gospod močno uporablja v službi osvoboditve drugih ljudi.

Enkrat sem iz radovednosti in iz želje, da spoznam tega mladeniča odšel z njim na večerjo ter iz prve roke imel privilegij slišati njegovo pričevanje. Govoril mi je o mnogih stvareh. Ponekod je jokal zaradi stvari, ki jih je delal. In ko je zaključil, nam je zapustil svoj klic. Rekel je: “Pozivam vas, duhovnike. Prosim vas, učite ljudi, kako se moli.” Ljudje, ki ne molijo, so lahko zavedeni v bilo kaj s strani hudiča in obstajajo načini, na katere sovražnik izkorišča njihova življenja in njihove molitve. Ljudje, ki ne znajo moliti, lahko dobesedno molijo, sovražnik pa bo znal izkoristiti njihove molitve. Govoril bom o tem. Še je rekel duhovnikom: “Učite ljudi, kako naj oblečejo duhovno opravo in duhovno orožje, ki jim ga Bog daje.”

Tedaj je začel dajati pričevanje o tem, kako je on sam vodil napade. Šel je z drugimi satanskimi agenti (služabniki) in z množico demonskih duhov skozi zrak. To je bilo kot nekakšna izmena, turnus, moral si iti in oddelati svojo izmeno. Zaradi tega je on imel odrejen in določen čas za vodenje borbe in vojne na nebu. Rekel je, da na nebu, v duhovnem svetu, kolikor je zemlja pokrita z pokrivalom oz. s pokrovom teme, je to pokrivalo tako trdo kot kamen. In pokriva celo področje. Duhovi so sposobni iti na vrh tega pokrivala/pokrova, kot tudi izpod njega. Iz tega nivoja oni vplivajo na dogodke na zemlji.

Hudobni duhovi in človeški služabniki, ki so služili hudiču, gredo po zaključku svoje izmene na Zemljo na dogovorjene točke, lahko tudi na vodne površine, ali na dogovorjene točke na tleh, kjer osvežijo in okrepijo svoje moči. In kako krepčajo svoje moči? Skozi žrtve, ki so jih ljudje dali na oltar. To so mogle biti žrtve pri odprtem vraževerstvu, čarovništvu, lahko so bile žrtve krvoprelitja vseh vrst, vključno z splavom, z vojnami, žrtvovanji ljudi in živali. Lahko so bile to žrtve spolne amoralnosti, kjer so se ljudje prepuščali seksualnim perverzijam in vsem vrstam blodnosti in zablodelosti.

Ta dejanja vračajo moč temnim silam. In obstaja veliko različnih vrst žrtvovanja. Govoril je o mnogih stvareh, ki so mi bile resnično mučne. Rekel je, da ko so v zraku in kristjani začnejo moliti na zemlji, se molitve kristjanov pojavljajo v treh vrstah oz. oblikah. Vse molitve izgledajo kot dim, ki se dviga v nebo, a on pravi, da se nekatere molitve pojavljajo kot dim, ki ga zanaša sem in tja, ki dela krivulje in nato izgine v zraku. On pravi, da so ljudje, ki molijo na ta način, da njihova molitev preneha in izgine v zraku, da so to tisti ljudje, ki imajo v svojem življenju greh, ki se ga ne želijo rešiti. Njihove molitve so slabe, raztresene in izginejo v zraku. Zatem je rekel, da obstaja druga vrsta molitev, ki se kot dim dvigajo v zrak, dokler ne dosežejo kamnitega pokrova, vendar ne predrejo tega pokrova. On pravi, da takšne molitve pripadajo tistim, ki se želijo očistiti, pa jim primanjkuje vere v to, kar delajo, ko molijo. Takšni ljudje ponavadi ignorirajo, ne sledijo vsebini molitve. On pravi, da je tretja vrsta molitve kakor ogenj. In ko se dviga proti nebu, je tako vroč, da ko pride do kamnitega pokrova, se kamen stopi kot vosek in dim molitve se prebije skozi kamen in preide skozi ta pokrov. Rekel je tudi, da ljudje pogosto  začnejo moliti prvi tip oz. vrsto molitve in ko vztrajajo v molitvi, se le-ta spremeni v drugi tip/vrsto molitve. Če še naprej molijo, nenadoma ogenj izpolnjuje njihove molitve. In njihove molitve postanejo močne in se prebijejo skozi kamen. 

Rekel je, da so velikokrat, ko so opazili, da se molitve svetih spreminjajo in postajajo blizu molitvam ognja, da so tedaj sporočali drugim duhovom na zemlji in jim govorili: “Odvrni to osebo od molitve. Zaustavi njihovo molitev. Izvleci jih ven.” In velikokrat, zelo veliko kristjanov popusti pod takšnjimi motnjami. Če so vztrajni in odločni, se kesajo in dopustijo Besedi, da dvigne njihovega duha, se v njih poraja in dviguje vera. Njihove molitve postanejo bolj osredotočene in zbrane. Tedaj hudič vidi, da njihove molitve postajajo močne in začne z motnjami. Telefoni zvonijo. Včasih, ko smo sredi zelo intenzivne molitve, zazvoni telefon in mi mislimo, da se lahko javimo na telefon in se nato vrnemo nazaj k molitvi. Ko se vrnemo k molitvi, smo ponovno na začetku. To je bilo to, kar je hudič želel.

Pojavijo se tudi druge vrste motenj, lahko tudi dotikanje tvojega telesa ali prinašanje bolečin na nekaterih delih telesa. Včasih so te motnje v obliki lakote ali žeje, da bi šel v kuhinjo in si pripravil kaj za jest. Dokler te na kakršenkoli način uspejo vreči iz tvojega molitvenega mesta, te oni porazijo. 

Ravno tako je sporočil duhovnikom: “Učite ljudi, naj si rezervirajo čas – ne samo za ležerno molitev, naj tako molijo preostanek dneva. Enkrat na dan, pa bi morali imeti čas, da se osredotočijo in zberejo z vsem svojim srcem na Boga, brez, da jih karkoli moti. Če ljudje vztrajajo v takšni vrsti molitve in dopustijo sebi ta navdih duha in tako nadaljujejo in nadaljujejo, se bo nekaj zgodilo v duhu. Ogenj se dotakne kamna in ga topi.” Zatem je rekel, da tam, kjer se takšno topljenje kamna začne, je tako vroče, da ne more vzdržati niti en demon. In niti en človeški duh tega ne more vzdržati. Vsi bežijo.

Tako nastane odprtina v duhovnem svetu. In takoj, ko se to zgodi, vse težave z molitvijo prenehajo. Oseba ki moli na zemlji, enostavno občuti, da je molitev nenadoma gladka, nemotena, tako prijetna in tako močna ter intenzivna.

Odkril sem, da mi tedaj ponavadi izgubimo zavest o času in o drugih stvareh. To ne pomeni, da v našem življenju zavlada nered. Bog skrbi za naš čas. Vendar je to, kot da vse položimo vstran in se povežemo z Bogom. Nato je rekel, da ko gredo molitve skozi kamniti pokrov, od tega trenutka naprej ni več nikakršnega odpora ali upora in oseba, ki moli, lahko nadaljuje v molitvi, kolikor dolgo časa želi. Ne obstaja odpor, ki bi jih lahko zaustavil.

Zatem je rekel, da odprtina v pokrovu po molitvi ostaja odprta in ko ti ljudje prenehajo moliti in gredo ven – se ta odprtina premika skupaj z njimi. Oni niso več pod pokrovom, pokrivalom teme, temveč delujejo pod odprtim nebom. In rekel je, da v takšnem stanju, hudič ne more delati z njimi kar hoče. Gospodova Prisotnost kot steber stopa z neba in stoji nad njihovimi življenji.

Oni so zaščiteni, v tem stebru pa je toliko moči, da ko se ti ljudje premikajo, se ta Prisotnost dotika tudi drugih ljudi. Ti ljudje opažajo, kaj je sovražnik naredil v drugih ljudeh. In ko se pogovarjajo z drugimi ljudmi, ljudje v njihovi prisotnosti tudi sami vstopijo znotraj tega stebra  in ves čas, dokler so znotraj stebra, vse verige, ki jih vežejo na sovražnika, slabijo. Tako da, ko ti ljudje, ki imajo duhovni preboj, pričajo o Jezusu Kristusu grešnikom, je odpor, na katerega naletijo, zanemarljiv. Tako jih je lahko uvesti v osvoboditev. Ko molijo za bolnike ali za druge stvari, Prisotnost, ki obstaja, dela bistveno razliko. Človek je zatem rekel, da hudič sovraži takšne ljudi.

Rekel je tudi, da na tistih mestih in krajih, kjer se takšna molitev ponavadi moli, Božja Prisotnost ne preneha. Tako da ljudje, ki ne poznajo Boga, ko pridejo na takšna mesta, verige njihovega suženjstva nenadoma slabijo. In če bi komu bilo resnično mar za te ljudi in bi se potrudil, da jim služi potrpežljivo in z ljubeznijo, bi le-ti z lahkoto prišli v Božje kraljestvo, ne s silo ali prisilo, temveč po Svetem Duhu, ki je prisoten. Rekel je, da če nikomur ni mar in ne skrbi za takšne ljudi, se oni v Božji prisotnosti počutijo obsojeni, začnejo dvomiti ali naj popustijo ali ne in če niso privedeni do osvoboditve, ko odidejo iz takšnih mest in krajev, verige  postanejo še močnejše. Hudič daje vse od sebe, da jim ne dopusti, da bi se vrnili v takšne skupnosti.

Lahko si zamislite vse nas okoli mize kako gledamo v tega človeka. On nam je govoril o stvareh, ki jih je običajno delal in jih je gledal. Nato nam je povedal, kaj so delali z ljudmi, ki so dosegli preboj v molitvi. Rekel je, da so označevali takšne ljudi; da so jih preiskovali in raziskovali. Izbrskali so vse, kar so mogli o teh ljudeh, da bi tako našli njihove slabosti in slabe točke in ko bi jih ti ljudje v molitvi premagovali, bi priklicali druge duhove in jim rekli:”Spravi se nanj s tem in s tem. To so njegove slabosti.” In ko tako oseba preneha moliti, je duh molitve nad njo, Prisotnost je z njo in duh te osebe je močan, Gospodova radost je njegova moč. Dokler oseba takšna hodi naokrog, sovražnik poskuša izbrskati in odkriti vse stvari, ki bi ga lahko zmotile in zlomile njegovo osredotočenost na Gospoda.

Če je njegova slabost v temperamentu, tedaj bo sovražnik izzival druge ljudi, da bodo delali stvari, ki bi takšno osebo lahko razjezile. In če ni občutljiv na Svetega Duha in dopusti, da se razjezi, umakne oči z Gospoda. Postane jezen, počuti se besen in po nekaj minutah, ko želi to pustiti za sabo in nadaljevati v Gospodovi radosti, je več ne občuti. Poskuša vrniti dobra občutja; vendar se več tako ne počuti. Zakaj? Ko se je prepustil preizkušnji, so oni naporno delali, da zaprejo vrata v pokrovu. In ko je enkrat stena, pokrov ponovno zaprt, je Prisotnost  odrezana. Oseba ne preneha biti Božji otrok, vendar tisto posebno maziljenje, ki je bilo nad njenim življenjem, tista Prisotnost, ki omogoča stvari delati z lahkoto, je bila presekana. Demoni iščejo, kje se nahajajo slabosti.

Če je skušnjava seksualne, spolne narave, bo sovražnik pripravil ljudi, dogodke, nekaj, kar bo nenadoma izzvalo strast, da se pride v to skušnjavo. Če takšen človek poklekne pred skušnjavo in odpre svoj um tem mislim, razmišlja o njih, ko zaključi z vsem tem in se želi vrniti k maziljenju, lahko samo odkrije, da maziljenja ni več. Morda boš rekel: “To ni pošteno.” Samo zapomni si, kaj piše v Svetem pismu: “Nadeni si čelado odrešenja. Nadeni si oklep pravičnosti.” Mi običajno ne vidimo pozicije in mesta te bojne oprave. Vendar si zapomni, kar nam je Jezus rekel, da molimo na koncu Očenaša: ”Ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, reši nas od zlega.”

Vsakič, ko imaš preboj v molitvi, in ko zaključuješ molitev, si zapomni, da si še naprej slabotno človeško bitje. Spomni se, da še nisi popoln. Vprašaj Gospoda in Mu reci: “Gospod, užival sem v tej molitvi, vendar ko pojdem v svet, me ne vpelji v skušnjavo. Ne dopusti, da pridem v hudičevo zanko. Vem, da sovražnik postavlja zanko. Ne vem, v kakšni obliki se bo pojavila. In vem, da sem še naprej slaboten na določenih področjih. Če se znajdem v določeni situaciji, bom popustil pred skušnjavo. Zaščiti me, Gospod. Ko vidiš, da se približujem mestu, kjer je zanka, naredi, da se obrnem v drugo smer. Vmešaj se, Gospod. ne dopusti mi, da hodim v svoji lastni moči in sposobnosti. Reši me od zla.”

Bog je sposoben to storiti. On to zmore. Zato se včasih stvari dogajajo, in vse, kar je potrebno da ti storiš je, da rečeš: “Hvala Ti, Jezus.”

Zato je apostol Pavel v svoji poslanici Solunčanom rekel: “Ob vsaki priložnosti se zahvaljujte, ker je to za vas Božja volja v Jezusu Kristusu!” Nekatere stvari niso dobre. Boleče so in mi se sprašujemo, zakaj jih Bog dopušča. Ampak, če bi le lahko vedeli, od česa vsega nas On rešuje, bi se mu zahvaljevali. Ko se bomo naučili verjeti Gospodu, se mu bomo v vsem zahvaljevali.

Ljubljeni, ne vem ali naj grem še globlje v tej temi, saj ne želim začeti pisati o nečem, kar ne bom dokončal. Dopustite mi, da grem samo še korak naprej. Ta človek je rekel, da ko molitev prebije pokrov, odgovor vedno pride. On pravi, da ne pozna primera, ko je molitev prebila pokrov in da odgovor ni prišel. On pravi da je odgovor vedno prišel, vendar pa, da v večini primerov, nikoli ni prišel k osebi, ki je molila za to. Zakaj? Borbe na nebu; on pravi, da vse dokler sile teme uspevajo presekati odprto nebo in je kamniti pokrov ponovno zaprt, oni opazujejo osebo, ki moli in čakajo, saj vedo, da bo odgovor zagotovo prišel.

Tedaj pa je ta človek rekel nekaj, kar je močno pretreslo mojo vero. Ravno zaradi naslednjega dela njegovega pričevanja sem se postil deset dni, vprašujoč Gospoda, če je to resnica!? Ali mi to lahko dokažeš? Ta človek pravi, da ima vsak kristjan angela varuha, ki služi temu kristjanu. Mi vemo, da Sveto pismo pravi, da so angeli duhovi, ki nam služijo. On pravi, da ko ljudje molijo, odgovor prihaja v in po rokah tega angela. Angel prinaša odgovor, kot lahko beremo v knjigi o Danijelu. 

In tedaj je ta človek rekel nekaj resnično težkega in mučnega; če tisti, ki moli, pozna duhovno opravo Božjo in je vanjo oblečen, odgovor prihaja od angela, ki je ravno tako oblečen v popolno bojno opravo Božjo. Če tisti, ki moli, ne skrbi za duhovno opravo, njegov angel prihaja brez bojne duhovne oprave. Kristjani, ki jim ni mar, kakšne misli prihajajo v njihov um, ti ne borijo bitke s svojim umom in razumom. Njihovi angeli prihajajo brez čelad. Katerokoli duhovno orožje zanemarjaš na zemlji, ga angel, ki ti služi, nima. Z drugimi besedami, naša duhovna bojna oprava ne ščiti le naših fizičnih teles, temveč ščiti tudi naše duhovne koristi. 

Povedal je, da ko je angel prihajal, so se oni osredotočili  nanj in opazili področja, ki niso zaščitena in so zatem napadli ta področja. Če nima čelade, ciljajo in napadajo glavo, če nima oklepa, so mu ciljali v prsi. Če ni imel čevljev, so z ognjem ciljali in streljali v noge, da je hodil po ognju. Sedaj samo ponavljam to, kar je on rekel. Vprašali smo ga celo: “Ali angeli občutijo ogenj?” In veš, kaj nam je rekel? Spomni se, to je duhovni svet. To so duhovi, ki se borijo z duhovi. Borba je intenzivna in ko premagajo Božjega angela, je prva stvar, na katero se spravijo, odgovor, ki ga on prinaša in ga vzamejo od njega. To nato dajo naprej v kulte in čarovništvo in ljudje, ki tja hodijo, pravijo: “Dobil sem to in to zaradi čaranja.”

Se spomniš, kaj Sveto pismo pravi v Jakobovi poslanici? Vse dobre stvari prihajajo od Boga. Od kod torej hudič dobiva stvari, ki jih daje ljudem? Nekateri ljudje, ki ne morejo imeti otrok, gredo k vračarjem in čarovnikom, k magom, k satanistom in zanosijo. Kdo jim je dal tega otroka? Je satan stvarnik? NI! On krade od tistih, ki za to prosijo in molijo. Jezus je rekel: “Molite brez prestanka, neprenehoma!” In zatem je Jezus rekel: “In ko se Sin Človekov vrne na zemljo, ali bo našel vero na Zemlji?” Vas bo On našel, da čakate na Njega? Ali boste odnehali in vam bo sovražnik ukradel vse, za kar ste v molitvi prosili?

Zatem je človek rekel, da oni niso zadovoljni samo s krajo odgovora. Želijo ravno tako tudi zadržati angela. In se začnejo boriti z njim. In rekel je, da včasih uspejo zadržati in zvezati angela. In rekel je, da ko se to zgodi, kristjan postane žrtev na zemlji. Oni lahko delajo karkoli s tem kristjanom, ker je povsem brez službe in zaščite v Duhu.

Vprašal sem ga: “Hočeš reči, da je angel lahko zadržan v ujetništvu s strani demonskih sil?” Ta človek ni poznal Pisma, ko je to govoril. Ni poznal velikega dela Pisma. On je samo delil svoje izkušnje. In rekel je, da ne bi mogli zadržati angela predolgo, ker zaradi molitev drugih kristjanov, angeli ojačajo in se osvobodijo. Če pa kristjan, katerega angel je ujet, ne bi še naprej molil, bi angel ostal v ujetništvu. Tedaj sovražnik pošlje lastnega angela kot angela luči tej osebi, in tu se začne prevara. Lažne vizije in lažne prerokbe. Lažno vodstvo in vodenje v duhu ter napačne odločitve vseh vrst. In velikokrat je takšna oseba odprta za vse vrste napadov in  suženjstva.

Jaz sem vprašal Gospoda. Zapustil sem to večerjo zelo vznemirjen. Rekel sem. “Gospod, ne želim niti poskušati verjeti v to.” To uničuje moje zaupanje, mojo varnost. Ko sem tako iskal Gospoda, kar je trajalo deset dni, je Gospod naredil dve stvari. Ne samo, da je potrdil stvari, ki sem jih slišal, odprl je tudi moj um, da vidim veliko več, kot nam je ta človek mogel izpričati o duhovnem svetu. In drugo, uvedel me je, da vidim, kaj bi mi morali delati, ko se stvari odvijajo, da nas ne bi premagali hudobni duhovi, temveč da mi zmagamo. Vendar moramo vedeti tri stvari in resnično spoznati te tri stvari.

1. Kako uporabljati orožje našega duhovnega boja. Sveto pismo ga imenuje Božje orožje. To ni naše orožje, temveč Božje orožje. Ko ga mi uporabljamo, mi dopuščamo Bogu, da se bori za nas.

2. Razumeti odnose služečih duhov – angelov, z našim duhovnim življenjem. In biti občutljivi na stvari, ki se dogajajo v našem srcu, kot najava, namig tega, kar je potrebno, da se zgodi, povezano z nami.

3. To nas pripelje do tretje stvari; to pa je Sveti Duh. Sveti Duh naj k nam ne prihaja kot služabnik, ki nam služi in prinaša stvari k nam. On ne teče sem in tja k Očetu noseč mu, kar potrebujemo. To je delo angelov. Vendar On stoji na naši strani. In dela kaj? Vodi nas, uči nas, pomaga nam, da molimo pravilno. In ko se takšne stvari dogajajo v duhovnem svetu, nam On govori, včasih nas sredi noči zbudi in nam reče: “Moli.” Ti rečes: “Ne! Moj čas za molitev še ni prišel.” A On pravi: “Moli sedaj!” Zakaj? On vidi, kaj se dogaja v duhu. Včasih On pravi: “Jutri je post!” A ti praviš: “Ne, postil se bom v ponedeljek.” Vendar On ve in razume, kaj se dogaja v duhovnem svetu. Morali bi se naučiti biti občutljivi na Svetega Duha. On nas vodi po poteh pravičnosti. 

Ljubljeni, moramo se zaustaviti tukaj. Morda na jutrišnjem sestanku lahko govorimo o tem, kako lahko dosežemo preboj v molitvi, sedaj ko poznamo borbe v duhu in kako se prebiti. Kako lahko ohranimo naš preboj, ko ga enkrat dosežemo? In ko se bomo to enkrat naučili, bo to postalo užitek. Zatem se bomo naučili še eno stvar. Bitka ni naša, bitka je Gospodova! Aleluja!

Vstanimo. Poglejte nekoga v oči in pomislite, kolikokrat je ta oseba lahko izpustila, kar je Bog imel za njo. Vendar združite svoje roke, dva ali trije med sabo in recite eden drugemu: “Ni več potrebe po porazu! Skupaj lahko zmagamo. Dovolj je moči, da zmagamo! Jezus je že sam opravil vse delo.” Molite eni za druge, da nam Gospod pomaga, da zmagamo. Mi ne smemo izgubiti. Dovolj je milosti, dovolj moči za zmago. Hvala Ti, Jezus.

Konec

POPOLNA OPRAVA BOŽJA
“Stojte torej, opasani okoli svojega ledja z RESNICO in obdani z oklepom PRAVICE in na nogah obuti s PRIPRAVLJENOSTJO za evangelij MIRU; k vsemu si vzemite ščit VERE, s katerimi boste mogli ugasiti vse ognjene puščice hudega duha; vzemite tudi čelado ODREŠENJA in meč SV.DUHA, kar je božja beseda; zraven pa ob vsakem času v duhu molite z vsakršno molitvijo in prošnjo za vse svete.”
Efežanom 6, 14-18 ________________________________________________ Objavljam tudi originalno besedilo, ki kroži po internetu.

Bitka u nebu

Ovaj članak objavljen je u hrvatskom narodnom tjedniku “Nacija”. Jedna čitateljica ukazala je uredništvu na ovaj tekst koji su objavili. U uvodu je ovako napisano: “Nismo u mogućnosti provjeriti istinitost svega što se navodi u ovom svjedočanstvu, no svakako predlažemo dobro razmisliti o njemu. Naime, u tekstu se opisuje što se događa u duhovnom svijetu kada kršćanin koristi dar molitve te velikoj borbi koja traje i danas. Vjerujemo kako će na mnoge utjecati da shvate kako je molitva najjače oružje koje vjernik ima.”

Autor/ica: John Mulinde

Ubuduće budite jaki u Gospodinu i njegovoj silnoj moći! Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima! Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv Vrhovnika ovoga mračnog svijeta: protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i kad sve nadvladate, održati se! (Efežanima 6:10-13)

U ovom tekstu, želimo se usredotočiti na korištenje naše duhovne opreme, i na to što se događa kada se molimo. Mnogi kršćani danas vjeruju u Bibliju, ali ne vide potrebu za duhovnom opremom. Oni čitaju o tom oružju duhovnog ratovanja. Vole i razgovarati o njemu. Ali upitaj ih: „Kad si zadnji put stavio na sebe duhovnu opremu? Da li je znaš koristiti? Da li je znaš upotrebljavati u svom svakodnevnom hodu?“

Mnogi kršćani ne znaju od čega se sastoji duhovna oprema. To nije plan Božji. Apostol Pavao je pišući Korinćanima rekao da budemo upoznati sa duhovnim stvarima „da nas ne bi prevario Sotona.“ Takve stvari postoje i ako nas za njih nije briga, Sotona nas može iskoristiti. Sada ne možemo ući u cjelovitu diskusiju o duhovnom oružju i kako ga koristiti. U Ugandi, kada imamo priliku za samo tu temu, mi ostavimo cijeli tjedan za proučavanje i primjenjivanje. „Bože, mi ne želimo samo znanje; želimo hodati s tim znanjem u životu. Želimo biti oni koji će nadvladati.“

Želim podijeliti s vama svjedočanstvo o osobi koja je bila spašena, osobi koja je služila vragu. Kada je taj čovjek ispričao svoje svjedočanstvo, ono je u meni pobudilo dvojbe; ja mu nisam želio vjerovati. Odlučio sam doći pred Gospodina deset dana u postu, pitajući Ga, „Gospodine, da li je ovo istina?“ Gospodin me je tada počeo učiti što se događa u duhovnom svijetu kada se mi molimo.

Ovaj je čovjek rođen nakon što su se njegovi roditelji posvetili Luciferu. Dok je on još bio u majčinoj utrobi, oni su ga kroz mnoge rituale posvećivali u službu Luciferu. Kada je imao četiri godine, započeo je prakticirati svoju duhovnu moć. I njegovi su ga se roditelji počeli bojati. Kada je imao šest godina, njegov ga je otac predao vješticama da ga uvježbaju. Do svoje desete godine, on je činio velike stvari u kraljevstvu vraga. Obične vještice su ga se bojale.

Bio je još mlad dječak, ali grozan u stvarima koje je radio. Odrastao je u mladića s jako puno krvi na svojim rukama. Ubijao je kako mu se prohtjelo. Mogao je izlaziti van iz vlastitog tijela kroz meditaciju. Mogao je lebdjeti. Ponekad bi se njegovo tijelo odvojilo od tla i ostalo u zraku. A ponekad bi padao u trans te izlazio iz svog tijela. Njegovo tijelo bi ostalo na jednom mjestu, a on bi izašao u svijet. Ovog je čovjeka Sotona koristio da uništi mnoge crkve i mnoge pastore.

Jednog je dana imao zadatak uništiti crkvu u kojoj je molitva bila jaka. Crkva je međutim bila u raskolu i bilo je mnogo zbunjenosti. On je počeo svoj rad u toj crkvi. Ali u to vrijeme pastor je pozvao cijelu crkvu na post. Crkva je postila i tijekom posta mnogi su se ljudi pokajali i međusobno pomirili. Ljudi su postali složni, te su se počeli moliti da Gospodin djeluje među njima. Nastavili su posredovati i vapiti Bogu da im se smiluje i djeluje u njihovim životima. Kako su dani prolazili, ovaj čovjek je dolazio nanovo sa demonskim duhovima protiv crkve. Ali došla je i proročka riječ nukajući kršćane da se usprotive i otpočnu ratovati protiv sila tame koje su napadale crkvu.

Tako je jednog dana ovaj čovjek napustio svoje tijelo i poveo vojsku demonskih duhova protiv crkve. Ovo je njegovo svjedočanstvo. Kretao se u duhu zrakom iznad crkve dok su je pokušavali napasti, ali iznad crkve je bila svjetlosna kupola. Iznenada, napala ih je vojska anđela, nastala je bitka, svi demoni su pobjegli, a on je bio zarobljen.

Tko ga je zarobio? Anđeli! Vidio je kako ga drže, nekih šest anđela, koji su ga proveli kroz krov crkve i pred oltar. Oko njega, ljudi su se molili. Bili su u dubokoj molitvi i duhovnoj borbi. Pastor je stajao na podiju vodeći molitvu i borbu. Duh je Gospodnji progovorio pastoru, i rekao „Jaram je slomljen, i žrtva je tu pred tobom. Pomogni mu s oslobođenjem.“ Pastor je otvorio oči i vidio mladića, kako leži pred njim. Njegovo je tijelo bilo s njim, a on u tijelu. Mladić kaže kako ne zna kako se njegovo tijelo udružilo s njim; on ga je ostavio kod kuće. Ali tu se nalazio u tijelu i nije znao kako je ušao u crkvu, osim što su ga anđeli proveli unutra kroz krov.

U ovakve stvari je teško povjerovati, ali pastor se obratio vjernicima i rekao svima što mu je Gospodin rekao, te je upitao mladića „Tko si ti?“ Mladić je drhtao, a demoni su počeli izlaziti iz njega. Stoga su počeli moliti za oslobođenje, a nešto poslije, on je s njima podijelio priču o svom životu. Taj mladić je predao život Gospodinu i postao evangelizator. Sada ga Gospodin snažno koristi u službi oslobođenja drugih ljudi.

Jednom sam iz znatiželje i želje da upoznam tog mladića otišao s njim na večeru i iz prve ruke imao privilegiju čuti njegovo svjedočanstvo. Pričao mi je o mnogim stvarima. Ponekad je plakao zbog stvari koje je činio. I kako je završavao, uručio nam je svoj apel. Rekao je „Pozivam vas, pastore. Molim vas učite ljude kako se moli.“ Ljudi koji se ne mole mogu biti uvučeni u bilo što, u bilo što od strane vraga, i postoje načini na koje neprijatelj iskorištava njihove živote i njihove molitve. Ljudi koji se ne znaju moliti, oni mogu doslovno moliti, a neprijatelj će znati kako iskoristiti njihove molitve. Govorit ćemo o tome. Još je rekao pastorima „Učite ljude kako da stavljaju duhovnu opremu i oružje koju im Bog daje.“

Tada je počeo davati svjedočanstvo o tome kako je vodio napade. Išao bi sa drugim sotonskim agentima i mnoštvom demonskih duhova kroz zrak. Bilo je to poput smjena, morao si ići i odraditi svoju smjenu. Zbog toga je on imao određeno vrijeme za vođenje rata u nebesima. Rekao je da u nebesima, u duhovnom svijetu, ukoliko je zemlja prekrivena pokrivačem tame, taj je pokrivač tako tvrd, poput kamena. I pokriva cijelo područje. Duhovi su sposobni ići na vrh pokrivača kao i ispod njega. Sa tog nivoa, oni utječu na događaje na zemlji.

Zli duhovi i ljudski agenti koji su služili vragu po završetku svojih smjena idu na Zemlju na sporazumne točke, čak i vodene površine, ili na sporazumne točke na tlu na kojima osvježavaju svoju snagu. A kako osvježavaju svoju snagu? Kroz žrtve koje su ljudi davali na oltarima. To su mogle biti žrtve u otvorenom vračarstvu; mogle su biti žrtve krvoprolića svih vrsta, uključujući abortus, uključujući ratovanja, žrtvovanja ljudi i životinja. Mogli su biti žrtve seksualne amoralnosti, gdje su ljudi ulazili u seksualnu perverziju i sve vrste promiskuiteta.

Te čini vraćaju snagu tamnim silama. I mnoge su različite vrste žrtvovanja. Govorio je o mnogim stvarima, koje su mi stvarno bile mučne. Rekao je kada su u zraku, a kršćani počnu moliti na zemlji, molitve kršćana se pojavljuju u tri vrste. Sve molitve izgledaju poput dima koji se podiže u nebesa, a on kaže da se neke molitve pojavljuju poput dima koji krivuda i nestaje u zraku. On kaže da su ljudi koji obično mole na način da njihova molitva nestaje, oni ljudi koji u svojim životima imaju grijeh kojega se ne žele riješiti. Njihove molitve su slabe, one su otpuhane i nestaju u zraku. Potom je rekao da ima drugih molitvi koje se kao dim dižu dok ne dosegnu kameni pokrov, ali ne prolaze kroz taj kamen. On kaže da ovakve molitve pripadaju onima koji se žele pročistiti, ali im nedostaje vjera u to što rade dok mole. Obično takvi ljudi ignoriraju potrebni sadržaj molitve. On kaže kako je treći tip molitve poput dima punog vatre. I dok se diže prema nebu, tako je vruć da kad dođe do kamena, kamen se topi poput voska i dim probija kroz kamen i prolazi. Također je rekao da mnogo puta ljudi započnu moliti prvi tip molitve, ali dok nastavljaju molitvu, ona se promijeni u drugi tip. Ako nastave moliti, iznenada vatra ispunja njihove molitve. I njihove molitve postaju snažne, i probijaju kroz kamen. Rekao je, mnogo puta kad bi primijetili da se molitve svetih mijenjaju i postaju blizu molitvama vatre, oni bi komunicirali drugim duhovima na zemlji govoreći im „Odvrati tu osobu od molitve. Zaustavi im molitvu. Izvuci ih van.“ I mnogo puta, tako mnogo kršćana popusti pred ovakvim smetnjama. Ako su ustrajni i odlučni, kaju se te dopuste Riječi da podigne njihov duh, vjera se podiže u njima. Njihove molitve postaju više usredotočene. Onda vrag vidi da njihove molitve postaju snažnije i ometanje otpočne. Telefoni zvone. Ponekad kad smo usred vrlo, vrlo intenzivne molitve, telefon zazvoni i mi mislimo da se možemo javiti na telefon i vratiti natrag u molitvu. Kad se vratimo, opet smo na početku. To je ono što vrag želi.

Ostale vrste smetnji se pojave, pa čak i dodirivanje tvog tijela i donošenje boli na neka mjesta. Ponekad su smetnje u obliku gladi i želje da odeš u kuhinju i pripremiš nešto za jelo. Dok te god uspijevaju izbaciti van tvog mjesta, oni te poraze. Također je poručio pastorima „Učite ljude. Neka rezerviraju vrijeme; ne samo za ležernu molitvu. Neka tako mole ostatak dana. Jednom na dan, oni bi trebali imati vremena da se usredotoče svim srcem na Boga, bez da ih išta ometa. A ako ljudi ustraju u ovoj vrsti molitve i dopuste sebi to nadahnuće duha, i nastave, i nastave, nešto će se dogoditi u duhu. Vatra dotiče kamen, i topi ga.“ Potom je rekao da tamo gdje topljenje počne je toliko vruće da to nijedan demon ne može izdržati. Nijedan ljudski duh ne može to izdržati. Svi oni bježe.

Nastane otvor u duhovnom svijetu. I čim se to dogodi, sva nevolja s molitvom prestane. Osoba koja se moli na zemlji jednostavno osjeća da je molitva iznenada glatka, tako prijatna i tako snažna i intenzivna.

Otkrio sam da tada mi obično gubimo svijest o vremenu i drugim stvarima. To ne znači da našim životom zavlada nered. Bog se brine za naše vrijeme. Ali to je kao da sve posložimo na pod i povežemo se s Bogom. Potom je rekao da kada molitve prođu kroz pokrov, od tog momenta nema više otpora i osoba koja moli može nastaviti toliko dugo koliko želi. Ne postoji otpor koji je može zaustaviti.

Potom je rekao da rupa u pokrovu nakon molitve ostaje otvorena i kada ti ljudi iziđu iz molitve i krenu van - rupa se miče zajedno s njima. Oni više nisu pod pokrivačem, već rade pod otvorenim nebom. I rekao je da u takvom stanju, vrag ne može raditi sa njima što hoće. Gospodnja prisutnost poput stupa sa neba stoji nad njihovim životima.

Oni su zaštićeni, a u tom stupu je toliko moći da kako se ti ljudi kreću, prisutnost dodiruje druge ljude. Oni uočavaju što je neprijatelj učinio u drugim ljudima. I dok razgovaraju sa drugim ljudima, u njihovoj prisutnosti ti ljudi i sami ulaze unutar toga stupa. I dok god su unutar stupa, svi lanci koji ih vežu za neprijatelja slabe. Tako da kad ovi ljudi koji imaju duhovni proboj svjedoče o Isusu Kristu grešnicima, otpor na koji nailaze je zanemariv. Tako ih je lagano uvesti u oslobođenje. Kada mole za bolesne ili za druge stvari, prisutnost koja postoji, čini bitnu razliku. Čovjek je potom rekao da đavao mrzi takve ljude.

Također je rekao da u onim mjestima gdje se takva molitva uobičajeno moli, Božja prisutnost dolazi i ne nestaje. Tako da kada ljudi koji ne poznaju Boga dođu na ova mjesta, iznenada lanci njihova ropstva slabe. I kad bi nekome bilo dovoljno stalo do tih ljudi da im služi strpljivo i s ljubavlju, mogli bi lagano prijeći u Božje kraljevstvo, ne snagom ili moći, već po Duhu Svetom koji je prisutan. Rekao je da ako nikome nije stalo i ne brine se oko ovih ljudi, oni se u Božjoj prisutnosti osjećaju osuđenima, otpočnu dvojiti da li da popuste ili ne, i ako nisu provedeni do oslobođenja, kada odu sa ovakvih mjesta, lanci postaju još jači. Vrag daje sve od sebe da im ne dopusti da se vrate u takva okruženja.

Možete zamisliti sve nas oko stola kako gledamo u ovog čovjeka. On nam je govorio o stvarima koje je običavao raditi i koje je gledao. Onda nam je rekao što su radili s ljudima koji su postigli proboj u molitvi. Rekao je da su označavali takve ljude; da su ih proučavali. Iskopali su sve što su mogli o tim ljudima. Kako bi našli njihove slabosti i kada bi ih ti ljudi u molitvi nadjačali, oni bi komunicirali s drugim duhovima i rekli im „Ciljaj na njega sa tim i sa tim. To su njegove slabosti.“ Pa tako kada osoba izađe iz molitve, duh molitve je nad njim, prisutnost je s njim, i duh je njegov jak, radost Gospodnja je njegova snaga. Dok takav hoda, neprijatelj pokušava iznijeti sve stvari koje bi ga mogle omesti i slomiti njegovo usredotočenje na Gospodina.

Ako je njegova slabost u temperamentu, onda će neprijatelj izazivati druge ljude da rade stvari koje bi ga mogle razljutiti. I ako on nije osjetljiv na Duha Svetog, i dopusti da ga se razljuti, skida oči s Gospodina. Postaje ljut, osjeća se pobješnjelo i nakon par minuta, kada želi to ostaviti za sobom i nastaviti dalje u radosti Gospodnjoj, više ju ne osjeća. Pokušava vratiti dobre osjećaje; ali se više tako ne osjeća. Zašto? Dok se prepustio iskušenju, oni su naporno radili da zatvore vrata u pokrovu. A jednom kada je stijena ponovno zatvorena, prisutnost je odsječena. Osoba ne prestaje biti dijete Božje. Ali ono ekstra pomazanje koje je bilo nad njegovim životom, ona prisutnost koja može činiti stvari s lakoćom je presječena. Demoni traže gdje se nalaze slabosti.

Ako je iskušenje seksualne naravi, neprijatelj će pripremiti ljude, događaje, nešto što će iznenada izvući strast da se uđe u to iskušenje. A ako takav čovjek poklekne u iskušenju i otvori svoj um tim mislima, razmišlja o njima, kada završi sa svim tim i želi se vratiti pomazanju, samo otkriva da pomazanja više nema. Možda ćeš reći, „To nije fer.“ Samo zapamti što Biblija kaže, „Stavi kacigu spasenja. Stavi oklop pravednosti.“ Mi obično ne vidimo poziciju, mjesto ove opreme ratovanja. Ali zapamti što nam je Isus rekao da molimo pod kraj Gospodnje molitve, „Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.“
Svaki put kad imaš proboj u molitvi, kako dolaziš kraju molitve, zapamti da si i dalje slabo ljudsko biće. Sjeti se da još nisi učinjen savršenim. Upitaj Gospodina i reci „Gospodine, uživao sam u ovoj molitvi, ali kad izađem u svijet, ne uvedi me u napast. Ne dopusti da uđem u đavlovu zamku. Znam da neprijatelj postavlja zamku. Ne znam u kojoj formi će se pojaviti. I znam da sam i dalje slab u određenim područjima. Ako se nađem u određenoj situaciji, popustit ću pred iskušenjem. Zaštiti me, Gospodine. Kada vidiš da prilazim mjestu gdje je zamka, ponukaj me da se okrenem u drugom smjeru. Umiješaj se, o Gospodine. Ne dopusti mi da idem u svojoj snazi i sposobnosti. Izbavi me od zla.“

Bog je sposoban to učiniti. On je sposoban. Zato se ponekad stvari događaju a sve što ti trebaš reći je „Hvala Ti, Isuse.“

Zato je Apostol Pavao u svojoj poslanici Solunjanima rekao, „U svakoj prilici zahvaljujte, jer je to za vas volja Božja u Kristu Isusu!“ Neke stvari nisu dobre. One su bolne, i mi se pitamo zašto ih Bog dopušta. Ali da samo znamo od čega nas On sve spašava, zahvaljivali bismo mu. Kada naučimo vjerovati Gospodinu, zahvaljujemo mu u svemu. Voljeni, ne znam da li da idem dublje u ovome, jer ne želim započeti pisati o nečemu što neću dovršiti. Dopustite da odem samo još korak naprijed. Ovaj je čovjek rekao da kada molitva probije pokrov, odgovor uvijek dođe. On kaže da nije upoznat sa slučajem da je molitva probila pokrov a odgovor nije došao. On kaže da je odgovor uvijek došao, ali da u većini slučajeva, ne bi nikada došao osobi koja je molila za to. Zašto? Borbe u nebesima; on kaže da dok god sile tame uspijevaju presjeći otvoreno nebo i kamen je ponovno zatvoren, oni promatraju osobu koja moli, oni čekaju jer znaju da će odgovor definitivno doći.

I onda je čovjek rekao nešto što je snažno potreslo moju vjeru. Baš zbog sljedećeg djela njegovog svjedočanstva ja sam postio deset dana, pitajući Gospodina, je li to istina? Možeš li mi to dokazati? Ovaj čovjek kaže da svaki kršćanin ima anđela koji služi tom kršćaninu. Mi znamo da Biblija kaže da su anđeli duhovi koji služe nama. On kaže da kad ljudi mole, odgovor dolazi u rukama tog anđela. Anđeo donosi odgovor kao što možemo čitati u knjizi o Danijelu. I onda je on rekao nešto stvarno teško; ako onaj tko moli poznaje duhovnu opremu i obučen je u nju, odgovor dolazi od anđela koji je također obučen u potpunu opremu. Ako onaj koji moli ne brine o duhovnoj opremi, njegov anđeo dolazi bez duhovne opreme. Kršćani koji ne mare za misli koje ulaze u njihov um. Oni ne bore bitke svojih umova. Njihovi anđeli dolaze bez kaciga. Koje god duhovno oružje zanemaruješ na zemlji, anđeo koji ti služi ga nema. Drugim riječima, naša duhovna oprema ne zaštićuje samo naša fizička tijela; već štiti naše duhovne koristi. Pričao je da kada je anđeo dolazio, oni su se usredotočili na njega i primijetili područja koja nisu zaštićena, i zatim bi napali ta područja. Ako nema kacigu, ciljali bi na glavu. Ako nema oklop, ciljali bi mu u prsa. Ako nema cipela, vatrom bi ciljali noge, da hoda po vatri. Sada samo ponavljam ono što je on rekao. Mi smo ga čak upitali „Da li anđeli osjećaju vatru?“ I znaš što nam je rekao? Sjeti se, ovo je duhovni svijet. Ovo su duhovi koji se bore sa duhovima. Bitka je intenzivna, a kada nadjačaju anđela Božjeg, prva stvar na koju ciljaju je odgovor koji on nosi, i uzmu ga od njega. To potom daju kroz kultove i vračarstvo, a ljudi onda kažu, „Dobio sam to zbog vračarstva.“

Sjećaš li se što Biblija kaže u Jakovljevoj poslanici? Sve dobre stvari dolaze od Boga. Otkud onda vrag dobiva stvari koje daje ljudima? Neki ljudi koji ne mogu imati djecu, idu vračarima i sotonistima, i zatrudne! Tko im je dao to dijete? Je li Sotona stvoritelj? NIJE! On krade od onih koji mole za to. Isus je rekao, „Molite bez prestanka.“ I potom je On rekao, „Ali kad se Sin Čovječji vrati, hoće li naći vjeru?“ Hoće li vas On naći da čekate na Njega? Ili ćete odustati a neprijatelj ukrasti sve za što ste molili?

Potom je čovjek rekao da oni nisu zadovoljni samo sa krađom odgovora. Oni također žele zadržati anđela. I počnu se boriti s njim. I rekao je da ponekad uspiju zadržati i svezati anđela. I rekao je da kad se to dogodi, kršćanin postaje žrtvom na zemlji. Mogu učiniti bilo što sa tim kršćaninom jer je u potpunosti bez službe u Duhu.

Pitao sam ga, „Da li želiš reći da anđeo može biti zadržan u zarobljeništvu od strane demonskih sila?“ Ovaj čovjek nije poznavao Pismo dok je ovo govorio. Nije poznavao veliki dio Pisma. On je samo dijelio svoja iskustva. I rekao je da ne bi mogli zadržati anđela predugo, jer zbog molitvi drugih kršćana, anđeli bi ojačali i oslobodili se. Ako se kršćanin čiji je anđeo zauzet ne bi molio, ostajao bi u zarobljeništvu. Tada bi neprijatelj poslao vlastitog anđela kao anđela svjetla toj osobi, i tu započinje prevara. Lažne vizije i lažna proročanstva. Lažno vodstvo, i vođenje u duhu, te pogrešne odluke svih vrsta. I mnogo puta ova osoba je otvorena za sve vrste napada i ropstva.

Ja sam pitao Gospodina. Napustio sam tu večeru jako uznemiren. Rekao sam „Gospodine, ne želim ni pokušati vjerovati u ovo.“ To poništava moje pouzdanje, moju sigurnost. Dok sam tražio Gospodina, što je trajalo deset dana, Gospodin je učinio dvije stvari. On ne samo da je potvrdio stvari koje sam čuo, On je otvorio moj um da vidim puno više nego je ovaj čovjek nama mogao ispričati o duhovnom svijetu. I drugo, poveo me je da vidim što bi mi trebali činiti kako se stvari odvijaju kako nas ne bi nadjačali, već da mi nadjačamo. A trebamo znati tri stvari i stvarno upoznati te tri stvari.

1. Kako baratati sa oružjem našeg ratovanja. Biblija ih naziva oružjem Božjim. To nije naše oružje, već Božje oružje. Kada ga mi upotrebljavamo, mi dopuštamo Bogu da se bori za nas.

2. Razumjeti odnose službujućih duhova – anđela, sa našim duhovnim životima. I biti osjetljivi na stvari koje se događaju u našim srcima kao najave onoga što se treba dogoditi u duhu vezano uz nas.

3. To nas dovodi do treće stvari: a to je Duh Sveti. Duh Sveti nam ne treba doći kao sluga, služeći nas i donoseći stvari k nama. On ne trči amo tamo k Ocu prenoseći mu što nam treba. To je posao anđela. Ali On stoji na našoj strani. Radeći što? Vodeći nas, učeći nas, pomažući nam da se molimo ispravno. A kada se ovakve stvari događaju u duhovnom svijetu, On nam govori, ponekad nas budi u noći i kaže, „Moli.“ Ti kažeš, „Ne! Moje vrijeme nije još došlo.“ A On kaže, „Moli, sada!“ Zašto? On vidi što se događa u duhu. Ponekad On kaže, „Sutra je post!“ A ti kažeš, „O, ne, postiti ću u ponedjeljak!“ Ali On razumije što se događa u duhovnom svijetu. Trebali bi naučiti biti osjetljivi na Duha Svetog. On nas vodi putovima pravednosti. Voljeni, moramo se zaustaviti ovdje. Možda na sutrašnjem sastanku možemo govoriti kako ostvariti proboj u molitvi, znajući za bitke u duhu i kako se probiti. Kako možemo održati naš proboj jednom kad ga ostvarimo. I jednom kad ovo naučimo, to postaje užitkom. Potom ćemo naučiti još jednu stvar: bitka nije naša; bitka je našega Gospodina! Aleluja!

Ustanimo. Pogledajte nekoga u oči, i pomislite koliko je puta ta osoba mogla propustiti što je Bog imao za nju. Ali udružite ruke, dvoje ili troje ljudi i recite jedno drugomu, „Nema više potreba za porazima! Mi možemo nadjačati! Dovoljno je sile da nadjačamo! Isus je već obavio sav posao.“ Molite jedni za druge da nam Gospodin pomogne da nadjačamo. Mi ne smijemo izgubiti. Dovoljno je milosti, dovoljno sile za pobjedu. Hvala ti, Isuse.

KrajHUDIČEVA PRIDIGA


Prepis članka iz Klica Božje Ljubezni

Sledeči izvleček iz knjige "Pobožni Niklaus Wolf von Rippertschwand" naj nas prepriča o važnosti eksorcizma in blagoslovljene vode po eni strani, kot tudi o nevarnih zankah demonov za naše mišljenje in delovanje po drugi strani.


PRIZNANJE HUDIČA, IMENOVANO TUDI "HUDIČEVA PRIDIGA"

(Izvleček iz knjige "Der fromme Niklaus Wolf von Rippertschwand" Johanna Ernija, župnika +)

Hudič je govoril iz neke obsedene osebe naslednje in še več reči:

"Moram ti nekaj povedati." (Dejal sem: "Reci, kar ti je Bog velel reči; kar ti ni velel povedati, o tem molči." To sem večkrat ponovil.)


Zavajanje k neveri

"Moram ti povedati, kako mi v tem času zapeljujemo ljudi. Ljudem navdahnemo: Ni tako, kot učijo in verujejo in so verovali stari. Neumnost je to; nedoumljivo je; prava vera ni tako. Moramo uporabiti pamet; papir vse prenese... itd. Kar ne moremo razumeti, ni treba verovati; Potem zavržejo razodeto religijo in si sami kakšno skrojijo. Zakaj lahko jim je reči: ni Boga, mrtvo je mrtvo, to so babja verovanja, neumnost  je to. Zbirati hočem bogastvo na način, kot mi je mogoče; uživati hočem in se naslajati na tem svetu, kot me vodi hotenje, in storiti vse, kar sam hočem... itd.

Priprošnja Velike Gospe

Kar se tiče čaščenja in priprošnje Velike Gospe (op: hudobni sovražnik ne izgovori imena Marija, imenuje jo le "Velika Gospa"), navdihujemo ljudi takole:
Kaj to koristi?. To ni bistveno. Ostati je treba pri bistvu. Ne razumejo, da s tem bistveno izgubljajo; tudi DA JO NAJVIŠJI LJUBI KOT SAMEGA SEBE. Ja, če le ENO BESEDO ZALOŽI PRI NAJVIŠJEM, VSE SE ZGODI, VSE, KAR ŽELI. Rožni venec je najimenitnejša molitev. Samo ena Zdrava Marija pride do vic, do mesta muk; saj, če človek reče: "Zdrava, Marija, milosti polna!" se veseli Visoka Gospa, in nas popade strah. Ljudem dajemo navdihe: Rožni venec ne koristi nič, to je navada, to je čvekanje, staro babje blebetanje; molili naj bi kaj drugega. ROŽNI VENEC JE VELIKI STRAH PEKLA, tudi ŠKAPULIR je to. Že mnogi so našli milost samo zato, ker so nosili škapulir. Mi jim pravimo: čemu koristi ta krpa? Enako zadeva bratovščine. Mnogi so našli milost samo zato, ker so bili vpisani člani bratovščine. Vse to porušiti je naše delo.


Prazniki

Odpraviti praznike, tudi to je naše delo. Rečemo: kaj koristi? To so dnevi  razkošnosti in potrate; boljše je te dneve odpraviti. Mnogi bi v teh dnevih opravljali svoje pobožnosti, bi sodelovali pri Božjih službah in bi s tem pritezali Usmiljenje Najvišjega. Pri tem mi mnogo pridobimo. Predvsem napademo visoke; ko te imamo, jim sledijo tudi mali. Tudi jim rečemo: vse je naravno, hudič nima nobenega vpliva. V tem primeru napademo predvsem duhovnike in jim rečemo: hudič nima vpliva, posebno na snovne reči. Ne pomislijo, kakšno moč so prejeli s svojo posvetitvijo, tudi, kaj je njih mati, Cerkev, ves čas verjela in počela; tudi kakšne moči podelijo rečem, ki jih blagoslovijo. Naj vendar spoznajo iz učinka, ki ga imajo te reči, če se uporabijo z vero in zaupanjem, s ponižno molitvijo in z obžalujočim srcem. Tudi rečemo: hudič je priklenjen na verigo, nič ne more storiti. Ali veš, kako smo zvezani? DA NE MOREMO Z NAŠIM DIVJANJEM NAD ČLOVEKA PO MERI NAŠE JEZE. Nismo tako zvezani, da vas ne bi mogli preizkušati na duši in na telesu in vas napadati. Veš zakaj je ta nad nami to dopustil? KAKO BI MOGLO BITI NJEGOVO IME SICER POVELIČEVANO, če v NJEGOVEM IMENU NE BI MOGLI DOSEČI NOBENE ZMAGE? Tudi NE MORE LUCIFER IZ PEKLA DO ČASA ANTIKRISTA.


Pridiga

Pri pridigi se obnašamo takole: če moremo, napravimo tako, da pridigar pridiga po novi modi. Pri poslušalcih se obnašamo takole: visokim rečemo: Kaj boš hodil k tej pridigi? Saj veš kaj ti je storiti. Tudi ni tako kot pridigar pravi. To je samo za neumne, naivne, da bi jih zmešal in jih držal v določenem redu. Pri navadnih storimo tako, da pridige ne poslušajo z zadostno pripravljenostjo, da gre skozi eno uho noter in skozi drugo ven. Če ljudje poslušajo pridigo s pravo pripravljenostjo in ponižnostjo, kakšna korist bi bila to za nje, in kakšna škoda bi bila to za nas, tega ne morete verjeti.


Zbiranje

Če se ljudje zbirajo v čast Najvišjega, se zberejo tudi angeli in se veselijo; mi pa ne smemo biti zraven. Če so pa skupaj za nas, smo mi pri njih in se veselimo; angeli pa niso navzoči. Vedeti moraš, da ima vsak človek pri sebi angela. Nahaja se na njegovi desni strani, mi smo pa na drugi strani. Angel poizkuša obdržati človeka na pravi poti, mi ga pa skušamo zapeljati. Če sledi našim navdihom, se angel odstrani, pa kmalu zopet pride in ga skuša zopet spraviti na pravo pot. Če sledi njegovemu nasvetu, nas požene proč, kajti, zelo se ga bojimo. Mi pa ne popustimo, temveč se plazimo okrog njega in ga skušamo ujeti v naše mreže, toda Velika Gospa nam dela veliko škodo in odpad. Zelo se je bojimo. Ko se sestanejo veliki tega sveta, da bi se posvetovali o važnih rečeh, se tudi mi sestanemo v velikem številu in se posvetujemo. Namreč, vedeti moraš, da mi lahko mislimo tudi tako kot vi, in kdor ima boljšo zamisel, tega sprejmemo. Če nas ljudje ne preženejo z molitvijo in vero v Boga, je to naše delo, če pa začnejo svoje delo z Bogom, nas preženejo, in kot rečeno, tako je njihovo delo Božje delo.


Krst in spoved

Krst in spoved sta za nas najstrašnejša. Pred krstom je duša naša, s krstom nam jo iztrgajo. Toda spoved je za nas mnogo bolj strašna, saj tam imamo dušo že v parkljih, toda iztrga se nam. Ljudem navdihnemo: Česa se boš spovedal? Kaj boš povedal človeku? On je tudi človek kot ti. Ali pa ga napravimo tako sramežljivega, da se ne more spovedati. Če se pa premaga, je to za nas najbolj strašna reč.


Pri umiranju

Pri umiranju človeka je navzočih več kot sto hudičev. Prvi ga napade v napuhu, drugi v veri, tretji v čistosti, četrti v obupu. Predstavi mu množico in veličino njegovih grehov, slabo uporabljen čas, strogo pravičnost Najvišjega... Tako eden to, drugi ono. Potem ga zmešamo in prestrašimo, da se ne more spovedati. Potem tako cvilimo okoli njega, da več ne sliši kaj mu kdo govori. Toda, ko pride Velika Gospa, moramo v trenutku izginiti. Neguje ga kot nežna mati svojega otroka. Takšnemu človeku postane prijetno, ja takšnemu človeku je prijetno. Če umre, ona nosi njegovo dušo v nebesa; potem je veselje v nebesih. Tako tudi, če lahko nesemo kakšno dušo v pekel, se veselijo tudi peklenščki. Damo jo luciferju in gremo po druge. V TRENUTKU, KO SE DUŠA LOČI OD TELESA, JI JE TUDI SOJENO. Ne morete verjeti, kako HITRO GRE PRI SOJENJU. Bog PREDSTAVI ČLOVEKU CELO NJEGOVO ŽIVLJENJE, in takorekoč, je v TRENUTKU SOJENO VEČ MILIJONOV LJUDI, ki so SOČASNO UMRLI NA ZEMLJI. Ne morete verjeti, vemo; za vas je to nerazumljivo. Moram ti povedati o našem padcu. Veš, kateri je največji greh? NAPUH. Ta nas je vrgel iz nebes. Tudi NI ČLOVEKA, KI NI NAPADEN OD NAPUHA. Če LJUDJE STORIJO KAJ DOBREGA, HOČEJO, DA SE TO VIDI IN VE. In če ni tega, si pa DOBRA DELA PRIPISUJEJO in NE MISLIJO, DA JE TO DELO NAJVIŠJEGA.


Veselja v Nebesih

Moram ti tudi govoriti o nebeških veseljih; toda, gorje, o gorje, za me večno ni nobenega upanja več, o gorje meni!  NAJVEČJE VESELJE V NEBESIH je GLEDATI BOŽJE OBLIČJE; zakaj poslušaj: da bi ga smel gledati samo kratek čas, prestal bi za to vsa trpljenja z mečem, nožem in s kolesi ter ubijanje na najbolj občutljiv način, ki bi trajalo milijone let vse trenutke in zopet in zopet ubit... itd. Toda, o gorje, za me ni nobenega upanja več. (Ne morem povedati, s kakšnim obupom je to govoril, da je šlo skozi telo in dušo. Nihče ne more verjeti, kako strašno je bilo to gledati in poslušati.)

Moram ti povedati tudi o NAŠI MUKI. Ljudje mislijo, da je ogenj. Je OGENJ, toda ne tak, kot si ga ljudje predstavljajo, je OGENJ MAŠČEVANJA. Veš, kaj je za nas največja muka? JEZA NAJVIŠJEGA. Ne moreš verjeti, kako zastrašujoča je za nas, in vendar JO IMAMO VES ČAS PRED OČMI; o, gorje nam! Moram ti tudi povedati kako OSTUDEN JE GREH. Poslušaj, ako smo hudiči ogabni: če bi VIDELI nekoga IZMED NAS, bi UMRLI PREJ KOT V ENI MINUTI. Zato je Najvišji to prikril vašim očem. In vendar je greh ogabnejši od nas, pa ga vendar moramo imeti vedno pred očmi: o, gorje nam!


Skušnjava

Vse ljudi dražimo k grehu. Tudi lahko napadamo vse ljudi, z izjemo VISOKE GOSPE same. Najvišji nam je velel, da se je ne smemo dotakniti, toda tistega, ki Ga je rodila,  tega SMO SMELI PREIZKUŠATI. Veš, zakaj? Vam za vzgled in poduk. Ja, niso ga umorili Judi, ampak  mi. Vzeli smo Jude v posest in vršili smo svojo jezo nad Njim. Zelo smo se znesli. (Ko je to rekel, je kazal peklensko veselje. Kdor tega ni videl, si ne more predstavljati.) Tam smo pridobili tudi eno dušo. (Rekli smo: desnega razbojnika pa nisi dobil. Dejal je: Veš, zakaj? Zaradi Nje, ki je stala pod njim. Drugi vzrok sem pozabil.)

Mlade ljudi zapeljemo takole: v njih vzbudimo ljubezen drug do drugega. Mislijo, da to ni nič hudega. Ne vedo, da s tem gredo v zanko. Sploh delamo ljudi LENE in NENAKLONJENE VSEMU DOBREMU. Nočem moliti, nočem iti v cerkev, sem prelen in prezaspan. Nočem se postiti, sem preslab, nočem prenašati tega, da tako živim. Sedaj mora biti vse učeno. Tudi to je naše delo. (Vzrok sem pozabil.) Bonaparte je izpreminjevalec. Obrnil se bo in sami Jakobinci čvekajo. Zato se imenuje izpreminjevalec. Vedeti moraš, da mi vodimo vojno.


Dober namen in molitev

Ko človek zjutraj vstane in DNEVA NE  ZAČNE Z DOBRIM NAMENOM, PRIPADA DAN NAM. Če pa začne dan dobro, je dan za nas izgubljen. Moram ti tudi povedati o tem, ki je tako:  + in tako: ::: (To so po Cerkvi blagoslovljena znamenja) Rečemo jim: Čemu to koristi? To je voda kot druga voda, to je kruh kot drugi kruh, sol tudi ni boljša, pa vendar nas te reči, če so prav uporabljene, preženejo in porušijo naše delo. Poglej, + voda briše male grehe; ah, ko bi mogel dobiti eno samo kapljico, kaj bi za to storil! Imel bi že upanje za kesanje; zame pa za večno ni nobenega upanja več, o gorje meni!


Sveta mašna žrtev

Tudi, če bi vi ljudje vedeli, kaj velikega je žrtev, ki jo opravijo poslanci Največjega Najvišjemu, tej Žrtvi bi prisostvovali drugače, kot to počenjate. Je NAJVIŠJA in NAJVEČJA ŽRTEV. O, če bi mogli imeti takšno Žrtev za nas, toda - o gorje nam! Tudi, če bi vi ljudje, vedeli, kakšna korist bi bila za vas, če bi premišljevali trpljenje tistega, ki je za vas umrl! Kdor prav premišljuje in se zateče v Njegove rane, tega ne moremo dobiti, saj ne moremo vstopiti v te rane. (Najljubši so nam svobodomisleci in Jakobinci. To je naše delo, ti nam delajo veliko veselja - to so večkrat ponovili s peklenskim veseljem...) Glejte in premišljujte veliko Dobroto Najvišjega nasproti vam. Storite na milijone grehov, ja, požirate jih v sebe kot vodo; ko pa delate pokoro, vas zopet sprejme z milostjo. Takšnega Boga imate, in mi smo zagrešili samo en greh pa smo bili zavrženi. Veš, zakaj sta prva človeka našla milost? - Če bi vedela, kako bi bilo zgoraj, ne bi našla milosti. Prav tako, če bi videli koliko hudičev je sedaj okoli vas, to bi gledali. Če že moram sedaj toliko povedati, bomo potem že storili, da bo uničeno in skrito. Vas tudi skušamo stalno odvračati od vsega dobrega in vas pahniti  greh.


Moč znamenja križa

Ko imate srečanja, pridemo tudi mi v velikem številu, da bi vas preprečevali, toda tu se glasi: primete se v imenu Tistega, ki je nad nami; in vedno delate tako: + in tako: +, tedaj moramo v trenutku proč, in samo zdaleč lahko gledamo, kaj delate. Zakaj  glej, tako se trese pekel, če se nekaj zaukaže v imenu Tistega, ki je nad nami. (Ko to pravi, strese osebo na neponovljiv način ter pokrije njen obraz z lasmi; njeni roki in prsti so ličili bolj na satanske parklje kot človeške roke, to je bilo grozno gledati.) Zatem je rekel: Vaša zaukazanja morate usmeriti na najbolj znane Jakobince; če imate vero, bomo morali oditi. Dobili bodo boljše mišljenje in njihovi angeli bodo imeli več vpliva. Tako lahko pridobite tisoče duš, na ta način boste dobili, kogar boste hoteli. O, gorje nam, izgubili smo! Ko ste si napravili tako: + in tako: +, moramo molčati. Ne moremo ničesar razširjati, vi pa širite po vsem svetu. Veš zakaj si to začel? Nisi hotel; počasi si delal; kajne, lepo smo te mučili, toda Ta, ki ti je to navdihnil, ta je pomagal. Še mnogo te bomo mučili, toda če boš imel vero, boš zmagal. O gorje, izgubili smo!


Ime Jezusovo!

Ker je med tem govorom večkrat dejal: V imenu Tistega, ki je nad nami, se morate boriti, sem mu rekel: "Kajne, bojevati se moramo v Jezusovem imenu?" Potem je rekel: "Ja, ali pa tudi veš, kako naj se to ime izgovarja? Glej, tako naj se to ime izgovarja"; - (tu oseba poklekne, se globoko prikloni in reče: "Tako naj se izgovarja, zakaj BREZ POBOŽNOSTI IN ČAŠČENJA TEGA SVETEGA IMENA MU JE PREPOVEDANO.") Potem je hudič prenehal, in oseba je mogla svoje čute prosto uporabljati. Ker sem navzoče na kratko posvaril, komaj kakšno minuto, je hudič začel iznova in rekel: "Še nekaj ti moram povedati, angel mi je zapovedal. Glej, takole je naredil, ko mi je zapovedal": (Tu je grozil s prstom). Potem je dejal: "Glej, takole sem se tresel, ko mi je angel zapovedoval." (Tedaj je prestavil osebo z neponovljivim tresenjem in rekel:)


Enotnost

"Glejte, da ostanete enotni; skupaj morate držati, stojte drug za drugega, odkrivajte svoje preizkušnje drug drugemu in pomagajte drug drugemu. Sicer pa ne povejte nikomur. Če ostanete enotni in držite skupaj, in stojite drug za drugega, cel pekel ne more nič proti vam; zakaj, če nekoga imamo, pride drugi in nas požene proč. Če bi bil samo eden, ki bi napravil + tako, bi imeli še upanje, da ga premagamo, toda kjer jih drži več skupaj, ne moremo nič napraviti. Zakaj, če bi jih že več imeli, ja, če bi imeli že vse do enega, ta nas lahko nažene od vseh. O, gorje nam, izgubili smo!

Mnogo boste morali še trpeti in se bojevati, toda če ostanete enotni in držite skupaj, in zadržite vero in zaupanje, tako boste zmagali. Bojujte se, pridno se bojujte! Ne morete verjeti koliko koristi napravite, koliko duš pridobite. Ni samo za življenje, temveč tudi za smrt, kot za vojaka, ki vadi z orožjem.

Ja, v smrti ne sme pristopiti noben hudič, če ste se v življenju tako bojevali. V kratkem času boste prejeli mnogo bratov, toda ne velike, le majhne. Ta reč se bo močno širila; če držite skupaj in se pridno borite, lahko Švico še rešite.

Kot je bilo Najvišjemu povšeči, da je VERO UVEDEL PO PREPROSTIH LJUDEH, tako mu je bilo tudi povšeči, da je tudi to delo uvedel po preprostih ljudeh. Še mnogo zank vam bomo nastavili, toda, če boste klicali Veliko Gospo, bo prosila za vas; tudi, če se držite staršev kot ste sklenili, tako boste zmagali. Glejte in premišljujte, kaj Najvišji stori za vas! Hudič vam mora pridigati in vi ne verujete. Hudič vam mora pridigati resnico! Kako čudovita reč! V svojo lastno škodo in proti svoji volji moram to storiti.


Muke pekla

O, gorje meni, gorje nam, o gorje nam, o gorje nam, in v vso večnost gorje, o gorje nam, o gorje nam; za vso večnost ni nobenega upanja več za nas, o gorje nam, o gorje nam! Kaj smo izgubili!

(Besede lahko zapišemo, toda nemogoče je opisati ali izreči delovanja. Nihče ne more verjeti, kako strahovito je bilo to poslušati in gledati, posebno, kako je predstavil obup. Obupan glas in poteze v obrazu, grozoviti in tožni klici gorja. Grozovita preplašenost, divjanje in bitje srca so prodrli nekomu telo in dušo, ja, skozi mozeg in kosti.)


Svarilo Wolfovega očeta in poročilo o okoliščinah

O, da nas Bog obvaruje, da ne bi prišli v takšen večen obup!  Vsi vi, ki to berete ali poslušate branje le-tega, uporabite vendar vse to, da bi ušli temu večnemu obupu! Ah, vse  vas prosim, prosite Boga za me ubogega grešnika, da bi mi Bog odpustil moje mnoge in velike grehe, in da bi me obvaroval pred večnim prekletstvom.

Še enkrat moram reči: Če bi popisal celo polo papirja, ne bi  mogel popisati obupa, niti povedati, niti razumeti, kako je to padli duh predstavil.

Obsedena oseba je po imenu Maria Anna Wirtenbergerin iz Bondorfa v Schwarzwaldu. Medtem je za eno leto v Dornachu, kanton Solothurn, in se jo javno ekzorcira pri mostu. Z dovoljenjem svojega ekzorcista je romala v Sachseln k blaženemu bratu Klausu. Na poti domov, je čez noč 26. avgusta 1811 ostala pri nas. Je premožna in je vse bogato plačala. Ta govor je hudič oddržal dvakrat, namreč popoldne in ponoči od 9. do 12. ure. Bil je takrat ponedeljek, ko je popoldne imel ta govor z veliko resnobo in ognjevitostjo. In ker smo pred nočjo še opravljali običajna dela in povečerjali, smo se za tem vrgli na kolena in prosili Boga, naj nam da, da bi hudič še enkrat govoril v Božjo čast tisto, kar je govoril podnevi, in da bi to bilo v rešitev naših duš. Nato smo se usedli in veleli hudiču, naj nam pove, kar mu je Bog velel povedati; nič več! In potem je hudič začel govoriti; vse je govoril dva do trikrat. To mi je omogočilo, da sem mnogo iz njegovega govora zapisal. K temu smo imeli še mnogo delavcev. Vsi so prišli k nam, da bi to poslušali. Bili so tako tiho, da takorekoč se niso zganili. Po tem govoru smo se vsi zahvalili Bogu na kolenih in izmolili pet Očenašev in pet Zdravih Marij skupaj s krščansko Vero. Navzočih je bilo 17 oseb. Med temi naj bi posebno omenil: prečastiti kaplan v Neuenkirchu, Egidi Geibhusler, Josef Buomann iz Helfenstegena, Benedikt Zimmermann iz Holzhofa, ki pričajo s svojimi podpisi, kar sem tu zapisal.
Podpisani: Klaus Wolf iz Rippertschwanda, Egidi Geibhusler, kaplan v Neuenkirchu, Josef Buolmann iz Helfenstegena."

(Opomba prevajalca: gornje besedilo je že v predlogi na nekaj mestih nekoliko pomešano in težje razumljivo. Prevedeno je, kolikor mogoče zvesto.)


VSAKDANJI KLIC ZA VARSTVO H KRALJICI ANGELOV IN PREMAGOVALKI SATANA


"Vzvišena Kraljica Nebes, najvišja Gospodarica angelov, od začetka si od Boga prejela moč in poslanstvo, da streš peklenski kači glavo. Ponižno Te prosimo, pošlji svoje nebeške legije, da bi pod Tvojim poveljstvom in s Tvojo močjo preganjali hudobne duhove, se povsod borili proti njim, uničili njih predrznosti in jih pahnili nazaj v brezdno.

Prevzvišena Mati Božja, pošlji svojo nepremagljivo vojsko v boj proti poslancem pekla med ljudi; poruši načrte brezbožnih in osramoti vse, ki hočejo hudo. Pridobi jim milost uvidevnosti in spreobrnenja, da bi dali čast troedinemu Bogu in Tebi. Pripomagaj povsod resnici in pravici do zmage.

Mogočna Gospa varstva, obvaruj s svojimi plamtečimi duhovi tudi svoja svetišča in milostne kraje na zemlji.

Zastraži z njimi Božje hiše, vsa sveta mesta, osebe in predmete, namreč, presveti Oltarni Zakrament. Prepreči vsako skrunitev in porušitev. Ti, naše Pribežališče, naša ljuba Gospa! Z zaupanjem Te prosimo za to, saj to z lahkoto zmoreš. Angeli, Tvoji služabniki, čakajo na vsak Tvoj namig in gorijo od želje, da bi ga izpolnili. Nebeška Mati, zaščiti končno tudi naše imetje in naše domove pred vsemi zalezovanji vidnih in nevidnih sovražnikov. Daj, da bodo Tvoji angeli v njih delovali, in da bo v njih vladal mir in veselje Svetega Duha.

Kdo je kot Bog? Kdo je kot Ti, Marija, Ti, Kraljica angelov in Zmagovalka satana?

O, dobra in nežna Mati Marija, Ti; Brezmadežna Nevesta Kralja dobrih duhov, v katerega Obličje želijo gledati, Ti boš vedno ostala naša ljubezen in upanje, naša zaščita in naša slava!

Sveti Mihael, sveti angeli in nadangeli, branite nas, zaščitite nas!  Amen."