Translate

MOLITVE Z OBLJUBAMI - ROŽNI VENEC SLAVE BOGA, VEČNEGA OČETA

ROŽNI VENEC SLAVE NEBEŠKEGA OČETA


DARILO IZ NEBES

Ta Rožni venec je bil dan Evgeniji Nyirimbabazi v Kibeku, Ruandi v Afriki, 28. novembra 1986 od Boga, Večnega Očeta.

Povedano ji je bilo, da mora biti to sporočilo znano in razumljeno od vsakogar na zemlji, da bi lahko spoznali ljubezen Boga, ki jih je ustvaril.

To isto sporočilo je ravno tako del sedmih sporočil, ki so bila dana Ernestu Rutganda, medtem ko je bil v zaporu zaradi svoje vere, v Kigali, v Ruandi, leta 1990, ko mu je Jezus rekel, naj se bori proti skušnjavam Antikrista.

Jezus pravi:

»Moral bi se moliti (ta Rožni venec) ob 3. uri ponoči v molitvenem kotičku ali v kapeli v vašem domu, toda ob 3. uri popoldan se mora ta Rožni venec moliti v Cerkvi.«

Če pa vendarle ne morete iti v cerkev ob 3. uri popoldan zaradi svojega dela, pojdite po delu v katerokoli cerkev in medtem ko meditirate, prosite Boga, da sprejme vaš »čas« kot da je 3. ura popoldan – Njegov čas. Dodal je, da se mora moliti ta Rožni venec vsak dan, brez prekinitve, medtem ko meditirate, razmišljate o njegovih žalosti polnih skrivnostih.

Jezus pravi:

»Bil sem bičan 1584 krat. Veliko število udarcev mi je prizadejalo neznansko muko, bolečino, ko so trgali moje meso z mene, toda udarci, ki niso trgali mesa so bili tako številni, da jih ne bi mogli prešteti.«

Vsakdo, ki moli ta Rožni Venec, mora razmišljati o 15 žalosti polnih skrivnostih, ki jih je Jezus prestajal na Sveti Četrtek.

VIGILIJA VELIKEGA ČETRTKA

Ob četrtkih vsak teden, namesto da molite ta Rožni venec, nas Večni Oče prosi da se pridružimo Jezusu v Njegovem trpljenju od 6. ure zvečer do jutra, premišljujoč Jezusove žalosti polne skrivnosti.

Da bi spremljali Jezusa v neizrekljivi bolečini in trpljenju, ki mu je bila prizadejana skozi Veliki četrtek zvečer do zgodnjih jutranjih ur Velikega petka, naredi sledeče:

Tvoja Vigilija se bo začela ob 6. uri ob četrtkih zvečer do jutra. Izberi mirno sobo, najbolje tvojo sobo za molitev. Ostani sedeč in nemoten na enem mestu medtem ko meditiraš na petnajstih bolečine polnih skrivnostih našega Gospoda Jezusa Kristusa. Moraš ostati v temi, nobena luč ne sme biti prižgana do jutra. V celici (zaporu), kjer so na Veliki četrtek  Jezusa držali po Judovem izdajstvu, ni bilo luči. Začni s pesmijo k Sveti Trojici.

KDAJ IN ZAKAJ MOLITI TA ROŽNI VENEC

Zakaj bi morali moliti ta Rožni venec ob 3. uri zjutraj in ob 3. uri popoldan?

Ta Rožni venec se mora moliti zato, da se potolaži oba, tako Večnega Očeta kot našega Gospoda Jezusa Kristusa zaradi neštevilnih grehov, ki so bili storjeni ob 3. uri popoldan, tisto uro, ko je Naš Gospod Jezus Kristus izdihnil. 

Zaradi vseh teh grehov, Večni Oče čuti, da bi lahko uničil svet, ker je 3. ura popoldan tista ura, ko je Njegov Sin Jezus Kristus pridobil za nas odrešenje, ura, v kateri je Jezus prelil svojo kri do zadnje kaplje. Toda zaradi Njegove globoke ljubezni do nas, sprejema trpljenje in ne bo uničil sveta.

Moliti bi jo morali tudi ob 3. uri zjutraj, ker je to ura, v kateri je Peter 3x zatajil Jezusa. Tisti, ki grešijo ob tej uri, povzročajo obema, tako Večnemu Očetu kot Jezusu Kristusu tako globoko trpljenje. Glede na brezštevilne grehe, ki so zagrešeni ob tej uri, Večni Oče čuti, da bi lahko uničil svet, toda zaradi Njegove velike ljubezni do nas, ne bo storil tako.

Molitev rožnega venca k večnemu Očetu ne izključuje čaščenje Božjega Usmiljenja, temveč ga raje povzdiguje, ker je rožni Venec Usmiljenja namenjen, da zadovolji, zadosti in pomiri jezo Boga, Rožni venec Večnega Očeta pa je namenjen, da ga potolaži in za borbo proti antikristu. Eno bi moralo slediti drugemu.

OBLJUBE DANE K ROŽNEMU VENCU - SLAVE BOGA, VEČNEGA OČETA

Vsakdo, ki moli Rožni Venec k Slavi Boga, Večnega Očeta skozi vse njegovo ali njeno življenje in premišljuje vsak Četrtek, vsak teden, 15 žalosti polnih skrivnosti, ki jih je Jezus trpel na Veliki Četrtek, mu bo dana Slava Večnega Očeta in bo izbran za naslednje obljube:

1.     Večni Oče ga bo zaščitil pred skušnjavami Antikrista, ki bo kmalu prišel vladati in ukaniti, preslepiti in zapeljati človeštvo.

2.     Kdorkoli bo molil te molitve, bo oproščen ognja vic, ker bo dopolnil svoje čiščenje na zemlji.

3.     Katerokoli dobro (dobrina), ki bo zaprošena v povezavi z dušo, bo podeljena.

4.     Kdorkoli moli ta rožni venec, v resnici moli za ves svet in za duše v vicah in bo zatorej prejel veliko milosti zase in za te duše.

5. Če polovica človeštva prakticira (izvaja) to čaščenje, Večni Oče obljublja, da bo rešil preostali svet, zatem bodo vse duše v Vicah zaključile svoje čiščenje in bodo vzete v Nebesa.

PREMIŠLJEVANJE O JEZUSOVIH ŽALOSTI POLNIH SKRIVNOSTIH NA VELIKI ČETRTEK

1.     Moje noge so bile zvezane z vrvjo, zatem sem bil porinjen po stopnicah v neizrekljivo umazano in smrdečo jamo (klet).

2.     Slekli so me in prebadali moje telo z ostrimi kosi kovine.

3.     Zavezali so vrv okoli mojega telesa in me vlekli sem ter tja po podu votline.

4.     Obesili so me na gred in me pustili tam dokler nisem zdrsnil z nje in padel na tla. To je povzročilo žgočo, jedko in izžigajočo bolečino, da so krvave solze padale po mojem obrazu iz mojih oči.

5.     Pritrdili so me na veliko drevesno deblo in me mučili z vsemi vrstami orožja, prebadali moje telo. Zatem so me kamenjali in me žgali z gorečo bakljo, z žarečim ognjem.

6.     Prebadali so me z šili in iglami, strgali kožo in meso z mojega telesa, me porezali in mi odprli številne žile.

7.     Privezali so me za steber in me prisilili, da sem moral stati na žarečem kosu kovine.

8.     Okronali so me z železno krono, mi zvezali oči z gnusno smrdljivimi krpami.

9.     Posadili so me na stol z zelo ostrimi iglami, ki so prodrle globoko v moje meso.

10.  Na moje rane so izlili smolo in tekoč svinec in po tem mučenju so me   potisnili na stol poln žebljev, tako da so žeblji prodirali vse globlje v moje meso.

11.   Da bi me osramotili in izmučili, so potiskali igle v luknjice moje izpuljene brade.

12.   Vrgli so me na križ in me zvezali tako močno, da nisem mogel več dihati.

13.   Ko sem ležal na zemlji, so hodili po moji glavi in eden od njih je stopil s svojo nogo na moje prsi in mi skozi jezik zaril trn iz moje krone.

14.    Brez sramu so mi v usta vlivali najgnusnejše od vseh odpadkov - iztrebke in me žalili z najbolj nesramnimi žaljivkami.

15.   Nadaljevali so s poplavo prostaških žalitev, vodili so me izven zapora, mi zvezali roke na hrbtu in me udarjali s šibami." 

KAKO MOLITI ROŽNI VENEC SLAVE BOGA, VEČNEGA OČETA

1. Premišljuj o Jezusovih žalosti polnih Skrivnostih


2.  3-krat naredi znamenje Križa (3x se pokrižaj) in moli:

UVODNO MOLITEV:
Vsemogočni Oče, mi smo Tvoji, sprejmi vse kar imamo in vsa naša dejanja, besede, misli in želje. Naredi jih skladne s Tvojo Voljo. Amen.


3.   Moli KESANJE:

O MOJ BOG, žal mi je, ker sem Te žalil-a in sovražim vse svoje grehe, ker me je groza izgube Nebes in bolečin pekla, toda najbolj zato, ker sem razžalil-a Tebe, moj Bog, ki si vse dobro in zaslužiš vso mojo ljubezen. Trdno sklenem s pomočjo Tvoje Milosti priznati svoje grehe, narediti pokoro in popraviti  svoje življenje Amen.


4.   Moli OČE NAŠ:

OČE NAŠ, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje Ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja Volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas vsega hudega. Amen.


5.  Moli APOSTOLSKO VERO:

VERUJEM v Enega Boga, Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje – in v Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, pod Poncijem Pilatom trpel, bil križan, umrl in bil v grob položen, šel pred pekel in tretji dan je od mrtvih vstal in šel v nebesa in sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od koder bo prišel sodit žive in mrtve in Njegovemu kraljestvu ne bo konca. Verujem v Svetega Duha, v Sveto Katoliško Cerkev, v skupnost Svetnikov, v odpuščanje grehov, v vstajenje teles in v večno življenje. Amen.6.   Moli: ČAST BODI  (7x - sedemkrat):

ČAST BODI Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. (- tako zdaj in vedno naj bo v svetu brez konca. Amen).7.   Moli: PRIDI SVETI DUH

PRIDI SVETI DUH, razsvetli srca svojih vernih, vžgi v nas ogenj Svoje ljubezni. Pošlji Svojega Duha in prerojeni bomo in obnovil boš obličje Zemlje. Molimo. O Bog, ki si napolnil zvesta srca z lučjo Svetega duha, podeli darove istega Duha, da bomo lahko vedno resnično modri in se večno veselili v Njegovi tolažbi, po Kristusu našem Gospodu. Amen.8.   Naznani PRVO SKRIVNOST in 
moli POVEZOVALNO MOLITEV:

MOJ BOG, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko si ustvaril nebesa in zemljo, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.

Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

USMILJENI BOG, Večni Oče, daj polnost Zmage Svoji Cerkvi, imej usmiljenje z ljudmi sveta: z našimi dolžniki, z našimi dobrotniki, tudi z našimi sovražniki in podeli jim odrešenje in zveličanje. Blagoslovi tiste, ki so ljubeznivi z nami in odpusti tistim, ki nam škodijo in nas raniio. Zaščiti naše voditelje in vse tiste, ki Te še ne poznajo. Odpri oči in spremeni njihova srca, da se bodo lahko v veri obrnili k Tebi. Pridi na pomoč ubogim, revnim, obubožanim, sirotam, zapornikom in nesrečnim. Zaščiti čistost srca (Obvaruj nas čistih src). Vodi popotnike v miru do njihovega cilja. Ozdravi bolne, tolaži umirajoče in pripelji v Svoje kraljestvo duše iz vic. Ohrani in zaščiti nas zdaj in ob uri naše smrti in podeli, da bomo lahko umrli verujoči v Tebe. Amen.


(Tako moliš za vseh 12 skrivnosti.)
___________________________________


9. Naznani DRUGO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:

Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko si poslal preroke, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.

Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.
_____________________________________________________

10. Naznani TRETJO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko si poslal Svetega Duha in angela k Blaženi Devici Mariji, da jo obvestiš, da bo rodila Rešenika, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

_________________________________________________


11. Naznani ČETRTO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:

Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je bil Tvoj Sin rojen v revščini, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.

Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

________________________________

12. Naznani PETO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko si proslavil  Svojega Sina in Njegovo Mater v Templju, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

______________________________

13. Naznani ŠESTO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je bil Jezus krščen v reki Jordan in ko je Sveti Duh prišel Nadenj v obliki goloba, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.
________________________________


14. Naznani SEDMO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je Tvoj Sin začel učiti, zdraviti bolne in delati čudeže, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

____________________________________

15. Naznani OSMO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je bil Tvoj Sin preizkušan in se je upiral Satanu 40 dni v puščavi, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

___________________________________

16. Naznani DEVETO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko si skozi Jezusa trpel veliko tesnobo v Getsemanskem Vrtu oliv, boleče kronanje s trni, neprestane udarce, ki jih je On pretrpel zaradi naših grehov, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

__________________________________

17. Naznani DESETO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je Jezus nosil Križ, ko je bil križan in je umrl na Križu, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.

Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

______________________________________

18. Naznani ENAJSTO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal ob Jezusovem Vstajenju, Njegovem Vnebohodu in prihodu Svetega Duha k apostolom, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.


Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

___________________________________

19. Naznani DVANAJSTO SKRIVNOST 
in moli POVEZOVALNO MOLITEV:


Moj Bog, z močjo in ljubeznijo, ki si jo izkazal, ko je bila Mati Tvojega Sina vzeta v Nebesa in počaščena, hvaljena in slavljena ter z upanjem in zaupanjem, ki ga imamo do Tebe, pomnoži v nas vero in ljubezen in razsvetli ves svet.

Nato moli
USMILJENI BOG
12 x ČAST BODI in 
PRIDI SVETI DUH
ko razmišljaš nad skrivnostjo.

_________________________________________________________

20.  Moli ZAKLJUČNO MOLITEV, 
ko dokončaš 12. skrivnost:

VSEMOGOČNI BOG, ki delaš vse stvari dobre in koristne tistim, ki te ljubijo, napolni naša srca z večno ljubeznijo do Tebe, da bodo tako misli, ki si nam jih dal trajale, vzdržale in nas vodile po Kristusu našem Gospodu. Amen.


Ni komentarjev:

Objavite komentar